“Suppressed”, “Görsel Baskı/Duysal Özgürlük”, 2014